Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:119. Error 9: Invalid character
Email

??m G?u trc Panda

??m G?u trc Panda - DG002
M t? - ??m hnh th:
M?t n?m: thun cotton ho?c - v?i nhung l?nh
Ch?n ??p: c th? tho r?i, v?i thun coton 4 chi?u (100% coton) ho?c v?i nhung 2 m?t, c dy c?t vo gi??ng.
Ru?t: nh?i h?t x?p ho?c gn bi ty theo yu c?u Nh?n trang tr v lm hnh theo
yu c?u nh,mu s?c,ch? vi?t trn gi??ng c?ng nh? hnh dng c?a chi?c gi??ng s? ?c lm theo ?ng c?a cc b?n,n?u c ?nh,shop s? lm theo gi?ng nh? ?nh c?a b?n nh,tuy?t v?i ch?a? :">
Ton b? l hng Vi?t Nam nh cc b?n, yn tm v? ch?t l??ng v ?? an ton khi s? d?ng nh. B?o hnh ???ng may v dy ko 12 thng ^^
Giá:
Giá bán: 2850000 ?
Chi tiết

M t? - ??m bng hnh th :
[ thng tin chi ti?t v? gi, ph??ng th?c thanh ton, th?i gian nh?n hng, cc khuy?n mi hi?n c ??u c ? bn d??i, cc b?n ?n vo xem thm (see more) ?? ??c nh ]

M?t n?m: v?i nhung l?nh ho?c v?i nhung th??ng (*)
Ch?n ??p: v?i thun coton.
Ru?t: nh?i h?t x?p ho?c gn bng bi. (H?t x?p th??ng ?? lm gh? l??i - gh? h?t x?p, gn bng ?? lm ??m n?m)

Trang tr v lm ??m theo hnh(?nh) yu c?u, mu s?c, ch? vi?t trn gi??ng c?ng nh? hnh dng c?a chi?c gi??ng s? ?c lm theo ?ng c?a khch ??t.

Ton b? l hng Vi?t Nam, khch hng hon ton c th? yn tm v? ch?t l??ng v ?? an ton khi s? d?ng. B?o hnh ???ng may v dy ko 12 thng.


Gi tr?n gi (bao g?m ph ship n?i thnh HN v TPHCM):
*Gi ???c tnh cho ??m nhung l?nh, c b?c ru?t (v?i nhung th??ng gi?m 100-150 nghn, khng c b?c rut: gi?m 300-450 nghn)

B?n thng th??ng (dy 15cm ??n 20cm ty c? ??m l?n hay nh? t??ng ?ng)
+ 1m2x1m6 - 3.5kg bng: Gi 2.300.000 ( Hai tri?u ba)
+ 1m2x1m8 - 4.5kg bng: Gi 2.500.000 ( Hai tri?u r??i)
+ 1m4x1m9 - 1m2x2m- 5,5kg bng: Gi 2.850.000 (Hai tri?u tm tr?m n?m m??i nghn)
+1m6x2m1 - 7.5kg bng : Gi 3.200.000 ( Ba tri?u hai)
+1m8x2m2 - 9.5kg bng: Gi 3.650.000 (Ba tri?u su tr?m n?m m??i nghn)


Phin b?n ??c bi?t (T?ng chi?u dy ln 30cm, mng chn, tay nh?i bng, cc chi ti?t lm c?u k h?n, ru?t ??m dy v c?ng h?n):

* [ Kch th??c 1m5x2mx30cm ]: Gi 3.550.000 (Ba tri?u ba tr?m nghn)
* [ Kch th??c 1m6x2m2x30cm ]: Gi: 4.100.000 (B?n tri?u m?t)

- Gi ??m ? bao g?m b?c bng bn trong (g? v? ??m ra gi?t d? dng), gi?m t? 300k ->450k n?u khng may v? b?c bng bn trong.
- Gi?m 100->150k n?u ??t m?t ??m b?ng v?i nhung th??ng.

* Gi?m 100k/ m?i ??m v?i ch??ng trnh Khch hng (KH) thn thi?t (KH c? gi?i thi?u ho?c nhm KH mua 2 ??m tr? ln).
* Gi?m thm 100k ??i v?i cc KH ? n?i thnh TPHCM.
---------
??t hng t? 5-10 ngy, ty theo t?nh, V?i HN l 10 ngy :x (lm ??m theo hnh yu c?u th +4 ngy)

Gi trn l gi ch?a tnh ph ship ?i cc t?nh:
- Cc KH ? n?i thnh HN v TPHCM ???c mi?n ph v?n chuy?n ??n t?n nh.
- Cc b?n khng ? n?i thnh HN v TPHCM th g?i ?? bi?t ph ship nh (th??ng l d??i 200k v?i ton VN).

Thanh ton:
V?i cc b?n ? n?i thnh HN v TPHCM: chuy?n kho?n ho?c ??n t?n n?i chuy?n 10% gi tr? ??n hng khi ??t hng v?i m?u c s?n v 50% v?i m?u lm theo yu c?u, thanh ton ph?n cn l?i khi nh?n hng (t?n nh).

V?i cc b?n ngoi n?i thnh HN v TPHCM: chuy?n kho?n 50% gi tr? ??n hng khi ??t hng v thanh ton ph?n cn l?i khi b?n mnh giao cho bn v?n chuy?n.

Chi ti?t xin g?i: (04)22.391.044 ho?c 0986.192.559
===============
V? ch?t l??ng ??m
??m ???c s?n xu?t hon ton ? Vi?t Nam, c 2 ph?n chnh :
- V? ngoi lm b?ng v?i nhung l?nh, v?i c?a Vi?t Nam thi nh?ng yn tm l ch?t c?c ??p, b?n, dy.
- Bn trong lag bng x?p ho?c gn bi ty khch hng, bng bn mnh nh?p tr?c ti?p t?i cng ty phn ph?i bng bay c?a Nh?t t?i Vi?t Nam nh. R?t lu x?p, n?u gi??ng dng trong 1 th?i gian di, h?i x?p ?i th b?n cho tay vo bn trong gi??ng, l?y tay ?nh tung bng ln l n l?i ph?ng ln nh? c?.


Nhận xét

Sản phẩm này chưa có đánh giá.

LOVE TOTORO

Tm s?n ph?m

Khuy?n mi qu ging sinh cho b


Gi? hng

 x 
Giỏ hàng trống